Ouderbegeleiding

Kinderen zoeken connectie en geen correctie.

Bij de ouderbegeleiding wordt gebruik gemaakt van een sensitieve en responsieve manier van opvoeden. Hierbij hebben zowel ouders als het kind oog voor de gevoelens van het kind en daarmee leren ze om te gaan. Daarnaast leren ouders te herkennen wat de reden is van het gedrag van het kind .Daardoor wordt de band tussen ouder en kind versterkt en is het een hechtingsbevorderende aanpak. Dit noemen we mentaliseren, zie dit filmpje van Fornagy.https://www.youtube.com/watch?v=MJ1Y9zw-n7U

Deze benadering legt de nadruk op interpersoonlijke interacties en hechting. Het uitgangspunt daarvan is dat bij opvoedproblemen zowel het gedrag van het kind als dat van de ouder mag veranderen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het positiever laten verlopen van de interacties tussen ouder en kind en op het veranderen van de reacties van ouders op bepaalde gedragingen van het kind. Uiteindelijk moet dit leiden tot een afname van gedragsproblemen bij kinderen en verbetering van hun sociale vaardigheden.

De methodes die de therapeut daarbij gebruik zijn gebaseerd op Hechtingsgerichte systeemtherapie, NIKKA ouderbegeleiding, Increadible Years en elementen van Theraplay, GIK ( geboorte in kaart), Gordonmethode, Geweldloos communiceren en het boek: How2talk2kids. Zie: https://how2talk2kids.nl/

Hoe gaat dat in zijn werk?

Na een uitgebreide intake wordt samen met de cliënt of zijn ouders een behandelplan opgesteld met daarin de klachten en de doelen. Ook wordt er een behandelovereenkomst opgesteld, waarin in wordt aangegeven met wie informatie mag worden gedeeld of opgevraagd.

Wij kijken en werken altijd systemisch waarbij eerst gekeken wordt naar eventuele trauma’s, de hechting en dan de opvoeding. Ook voeding, structuur, omgeving ( zoals functioneren op school, vriendschappen etc) en eventuele problematiek bij ouders worden bij de behandeling meegenomen. Dit kan d.m.v. spiegelsessies.  Daarbij krijgt de ouder inzicht in zichzelf, in relatie tot hun kind. Ook kan er met de energie meter worden gewerkt. Met de energiemeter wordt gekeken waar u blij van wordt als ouder en wat u energie kost, zodat we samen kunnen kijken, hoe u meer energie kunt krijgen.

Als het traject afgesloten is wordt er in overleg met de cliënt of zijn ouders een eindverslag gemaakt, welke in overleg met de cliënt naar de verwijzer kan worden verstuurd.

Na een tijdje volgt er een follow up, om te beoordelen of het traject voldoende was.

De therapeut werk al jarenlang met jong en oud, zowel in de praktijk als in de thuissituatie. Ook bestaat er de mogelijkheid, dat ik bij u thuis langs kom voor ouderbegeleiding m.b.v. de NIKKA methode.
Al meer dan 45 jaar ervaring en kennis met:

-Intergenerationele problematiek                                                                                                                     -Angsten                                                                                                                                                           -Vroegkinderlijke en complexe Trauma

-Scheiding                                                                                                                                                          -Hechtingsproblematiek                                                                                                                                   -Pre- en Perinatale trauma’s                                                                                                                             -Geboortetrauma’s                                                                                                                                          -Bevallingstrauma’s                                                                                                                                             -Kindbehartiging
-Opvoedingsproblemen
-Depressie
-Schizofrenie
-Manisch Depressiviteit
-Verslavingen
-N.A.H
-Diabetes
-Hooggevoeligheid
-ADHD/ADD
-ASS
-Burnout
-Slaapproblemen
-Sondevoeding
-Ontwikkelingsstoornissen
-Niet lekker in je vel zitten                                                                                                                                -Seksueel misbruik

Vergoeding vanuit de Jeugdwet mogelijk voor heel Friesland m.u.v. de Waddeneilanden.
Omdat deze praktijk uitsluitend maatwerk lever, kan de behandeling ook bij u thuis worden gegeven.

Voor volledige vergoeding van de ouderbegeleiding en behandeling van uw kind, heeft u een verwijzing van uw (huis)arts, gebiedsteam of gezinsvoogd nodig. 

Besluit u na de intake onze samenwerking stop te zetten, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening en bedragen 90 euro per uur.