Welkom

Welkom bij Praktijk Andersopvoeden. 

Andersopvoeden is een praktijk voor  Psychsociale therapie, Speltherapie, EMDR,( vanaf 0 jaar) ouderbegeleiding,ouder/kindtrajecten en coaching tijdens de eerste1000dagen.            Bij de behandeling van kinderen/jongeren wordt altijd gekeken naar de invloed van het hele gezin en diens omgeving, op het functioneren van het kind/de jongere.                                             Andersopvoeden geeft ook therapie aan volwassenen, dan is er geen verwijzing nodig.

Ook voor 2023 is deze praktijk gecontracteerd onder de Jeugdwet voor heel Friesland behalve de Waddeneilanden. Informeer voor de actuele wachtlijst via telefoonnumer: 0513-551950.

Voor 2024 en verder, is deze praktijk een samenwerking aan gegaan met ZWAT dagbesteding, zodat er nog steeds vergoeding vanuit de jeugdwet mogelijk is.

Voor volledige vergoeding van de ouderbegeleiding  of behandeling heeft u een verwijzing van uw (huis)arts, gebiedsteam of gezinsvoogd nodig.  

Besluit u na de intake, onze samenwerking stop te zetten, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening en bedragen 80 euro per uur.

Ook is het mogelijk om een geheel, of gedeeltelijke een vergoeding via uw zorgverzekering te krijgen. Neem daarvoor contact op met uw eigen zorgverzekering. Ook zonder aanvullende verzekering is er een coulancebeding mogelijk bij sommige zorgverzekeringen.

Deze praktijk werkt met het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. https://www.kinderrechten.nl/professionals/kinderrechten/

Deze praktijk hecht veel waarde aan de eerste 1000dagen van een kind.                                                “Vroeg begonnen, veel gewonnen”

Deze praktijk is bevoegd 1000dagen Coach® en werkt met de IMH visie.

 

Partner van: