Slapende Honden

Onderzoek en literatuur als onderbouwing van keuze voor Slapende Honden                

Er zijn getraumatiseerde kinderen bij wie de behandeling van hun trauma’s lastig is. Deze kinderen willen niet over hun herinneringen praten, hebben geheugenverlies van hun herinneringen of het kind en/of de verzorgers en/of de verwijzer schatten in dat het kind mogelijk ontregeld raakt of dissocieert als er over die herinneringen wordt gesproken. Men is bang om erover te beginnen en het kind overstuur te maken; we willen geen ‘slapende honden wakker maken’. De methode Slapende Honden helpt deze kinderen en hun netwerk om er toch over te gaan praten en hun trauma’s te verwerken. Sinds de methode beschreven werd in Slapende Honden? Wakker maken (2010) zijn veel behandelaren en instellingen in binnen en buitenland slapende honden aan het wakker maken.

Het doel van deze behandelmethode is om vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen zo snel mogelijk ze zover te krijgen dat ze aan traumaverwerking kunnen beginnen. Aan de hand van zes testen, zes items die een rol kunnen spelen, wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke redenen waarom het kind niet wil of kan praten. Met die analyse kunnen interventies worden ingezet. Voor elk kind wordt een eigen behandeling samengesteld die precies past bij wat er nodig is. Er zijn oefeningen die in contacten met het kind kunnen worden toegepast of in ouderbegeleiding of gezinscontacten. Slapende Honden kan ook richting geven aan beslissingen van (gezins)voogden over omgang, perspectief en maakt helder wat het kind nodig heeft aan randvoorwaarden voor behandeling.

Sinds 1 oktober 2018 is deze praktijk geregistreerd als Slapende Honden behandelaar level 4. Zie: http://www.ariannestruik.com/pdf/verwijslijst_slapende_honden_okt2018.pdf

Vergoeding vanuit de Jeugdwet mogelijk voor heel Friesland m.u.v. de Waddeneilanden.