EMDR uitleg voor jeugdigen

De computer opschonen

Veel jongeren vinden het vreemd, dat ze plotseling anders reageren. Of merken, dat ze al langere tijd niet lekker in hun vel zitten. Dat komt door de herinneringen aan bepaalde gebeurtenis(sen). En de rotgevoelens en nare gedachten die daarmee samenhangen. Gelukkig is daar iets aan te doen, met EMDR.
Stel je hoofd is een computer. Als je nare dingen hebt meegemaakt, dan is het wegschrijven van die herinnering niet op de juiste manier gedaan. Je computer wordt trager en kan zelfs vastlopen. Dan moet je je computer opschonen. Dat doe je dan met behulp van EMDR. Zodat je daarna weer verder kunt.

ladenkastje          error          computer

Of stel dat je hoofd een ladekast is. Ieder laatje is een herinnering. Meestal kunnen de laatjes gewoon dicht (lekker opgeruimd). Maar als je nare dingen hebt meegemaakt dan staat het laatje eigenlijk altijd open. Kortom: het is een rommeltje. Met EMDR ga je jouw openstaande laatje(s) opruimen, zodat die weer dicht kan.

Het werkt snel

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode voor kinderen, jongeren en volwassenen die iets naars hebben meegemaakt en daardoor psychische of lichamelijke problemen hebben gekregen. Wetenschappers denken dat herinneringen aan die nare ervaring(en) in zo’n geval niet goed zijn opgeslagen in het geheugen. Als dat door EMDR is verbeterd, zullen ook de problemen die je hebt verminderen of verdwijnen.
Het fijne van EMDR is dat je al snel verbetering merkt. Als je één keer iets hebt meegemaakt, ben je waarschijnlijk sneller klaar met de behandeling, dan iemand die meer nare dingen heeft meegemaakt. Maar ook dan kan je veel aan EMDR hebben.

Hoe gaat dat, zo’n behandeling?

Eerst zal de therapeut je vragen om te vertellen wat er gebeurd is en dan om het verhaal stil te zetten bij het ‘plaatje’ dat je nu nog het naarste vindt. Terwijl jij je concentreert op dat plaatje en op wat je daar nu bij denkt en voelt, laat de therapeut je tegelijkertijd iets héél anders doen:

•met je ogen de vingers van de therapeut volgen, die voor je gezicht heen en weer bewegen
•luisteren naar geluidjes (tikjes) via een koptelefoon
•de therapeut klopt zachtjes op je handen
•de therapeut geeft klopjes op je knieën of zelf meetrommelen op een bongo( soort trommeltje)

Tussendoor zal de therapeut steeds vragen wat je merkt of wat er in je opkomt. Dat kunnen beelden, gedachten of gevoelens zijn. Maar ook lichamelijke sensaties zoals spanning of pijn. Soms kunnen er dingen naar boven komen die je niet wilt of durft te vertellen. Dat hoeft ook niet. Wel is het voor de therapeut belangrijk om te weten of je iets voelt veranderen. De behandeling gaat door totdat je het niet meer erg vindt om aan die nare ervaring(en) te denken.

Eventuele onrust

Het kan zijn dat je tijdens de behandelperiode wat meer bezig bent met herinneringen aan de ingrijpende gebeurtenis(sen) of aan voorvallen die daarmee te maken hebben. Dit komt omdat er een verwerkingsproces in gang wordt gezet. Een proces dat niet stopt zodra je hier de deur uit gaat. Meestal is dat na drie dagen weer voorbij. En soms heb je ook wel helemaal nergens last van.

Wanneer EMDR?

• Moeite met in- of doorslapen
• Nachtmerries of flashbacks
• Beperkt uiten van gevoelens
• Intense reacties van angst
• Hulpeloosheid of walging
• Plotseling verdrietig zijn.
• Hoofd- of buikpijn (vooral bij kinderen)
• Depressiviteit
• Na pesten
• Woede-uitbarstingen
• Concentratiestoornissen
• Overmatige waakzaamheid
• Onzekerheid
• Prikkelbaarheid
• Faalangst
• Buitensporige schrikreacties
• Niet lekker in je vel zitten
• Onverklaarbare lichamelijk pijnen
• Scheiding

EMDR behandeling is altijd onderdeel van de behandeling, waarbij er ook systemisch wordt gewerkt.

Vergoeding vanuit de Jeugdwet mogelijk voor heel Friesland m.u.v. de Waddeneilanden.
Omdat deze praktijk uitsluitend maatwerk lever, kan de behandeling ook bij u thuis worden gegeven.