Over Praktijk Andersopvoeden

Anders Opvoeden is de naam van de praktijk van Dolly van de Wint ,

EMDR therapeut, Psycho Sociaal Therapeut, ouderbegeleider, 1000dagen Coach® en gespecialiseerd in ouder/kindtrajecten.   

Deze praktijk heeft zich gespecialiseerd in hechting, (geboorte, bevallings, en pre-verbale) trauma en werkt vooral systemisch.

Deze praktijk is bevoegd 1000dagen Coach® en werkt met / en ondersteund de IMH gedachte.

Deze Praktijk werkt met ,door het NJI, GGZ en NVRG, erkende interventies.

Update: informeer voor de actuele wachtlijst d.m.v. telefoonnumer: 0513-551950.   Of kijk op  https://app.beschikbaarheidswijzer.nl/app/wa?account=bswfrl&seltag=26

Kennis en ervaring van:

-Intergenerationele problematiek                                                                                                                    -Angsten                                                                                                                                                           -Trauma                                                                                                                                                           -Scheiding
-Opvoedingsproblemen
-Depressie
-Schizofrenie
-Manisch Depressiviteit
-Verslavingen
-N.A.H
-Diabetes
-Hooggevoeligheid
-ADHD/ADD
-ASS
-Burnout
-Slaapproblemen
-Sondevoeding
-Ontwikkelingsstoornissen
-Niet lekker in je vel zitten                                                                                                                               -Seksueel misbruik                                                                                                                                           -Geboortetrauma                                                                                                                                            -Bevallingstrauma                                                                                                                                            -Eetproblemen bij het jonge kind                                                                                                                    – Onveilige Hechting                                                                                                                                            -Bevallingstrauma                                                                                                                                          -de eerste 1000dagen                                                                                                                                      -LVB

In & uitsluitingscriteria Andersopvoeden

Praktijk Andersopvoeden is geschikt voor hulpvragen binnen het gezin. Er is minimaal 1 kind jonger dan 18 jaar in het gezin. Is uw kind ouder dan 18 jaar, dan gaat de financiering vanuit de aanvullende verzekering. De therapie en begeleiding is systemisch. Probleemgedrag wordt benaderd als reactie op de dynamiek binnen het gezinssysteem. De oplossing voor problemen wordt gezocht en gevonden in en door het gezin zelf. De handvatten in de therapie, benadering en begeleiding van gezinnen zijn gestructureerd en liggen op het gebied van emoties en relaties. Andersopvoeden gaat uit gaat van de kracht van het gezin, met inachtneming van het probleem dat speelt. De therapie en ondersteuning is vraag- en oplossingsgericht, en gericht op een actieve houding van ouder(s) (en kind)

Naast volwassenzorg ggz bied deze praktijk ook ouder-baby/infant (psycho)therapie. Hierbij werk ik vanuit de infant mental health visie met de infants in de leeftijd 0-5 jaar samen met hun ouder(s) De behandeling is ook geschikt voor oudere kinderen met een verstandelijke, of licht verstandelijke beperking waardoor er een ontwikkelingsachterstand is ontstaan.

Algemene uitsluitingscriteria

Andersopvoeden is niet gespecialiseerd in begeleiding bij onderstaande hulpvragen:

  • Kinderen met psychosen;

  • Het geven van een DSM classificatie; (Let op; Andersopvoeden is wél gespecialiseerd in hechting en trauma)

  • Kinderen met problematiek waarvoor opname is vereist; zoals zelfmoordgedachtes

  • Ouders die geen mogelijkheid hebben tot potentiele groei mbt zelfreflectie en een proactieve houding, of onvoldoende in staat tot eigen regievoering ( dus waarbij een O.T.S is) zoals bij complexe scheiding.

  • Verder is het ter beoordeling aan de zorgverlener of de hulpvraag binnen de mogelijkheden van de gezinsbegeleiding valt.

 Bij twijfel neem gerust contact op met Andersopvoeden.

Door de meer dan 45 jaar lange ervaring, werkt de therapeut met zowel jong ( 0 jaar)  als oud.
Vanuit de intake, krijgt u inzicht in uw problematiek, of dat van uw kind. Samen met de therapeut kijkt u welke behandeling of begeleiding, het beste bij uw of dat van uw kind, hulpvraag aansluit, waardoor uw eigen kracht wordt versterkt.

Ook uw sociale netwerk is daarbij van belang en wordt na overleg met u, eventueel, bij de behandeling betrokken. Heeft u geen, of beperkt sociaal netwerk, dan gaat u samen met de therapeut kijken, hoe u zelf uw sociaal netwerk kunt versterken. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor uw eigen proces, zodat u volledig in uw eigen kracht komt.
De visie van Andersopvoeden is, dat ieder mens gevormd wordt door zijn verleden. Dat kan de opvoeding zijn, maar ook school, opleiding, vrienden etc. vormen de mens. Dat maakt ieder mens uniek, waardoor de therapeut uitsluitend maatwerk levert.

Praktijk Andersopvoeden kijkt ook altijd “over de schutting”. Bij de intake wordt gebruik gemaakt van uitgebreid formulier, waardoor duidelijk kan worden, welke problematiek er eventueel nog meer bij u, en/of uw gezin speelt. Denk daarbij aan schulden, burenoverlast, echtscheidingsproblemen, lichamelijke gezondheid etc.

Deze praktijk hecht veel waarde aan de eerste 1000 dagen, die van invloed kunnen zijn op de rest van je leven. Daarom is het mogelijk om een coachingstraject te volgen tijdens de zwangerschap en later in het leven. Geregistreerd 1000dagen Coach®

Waar komt de naam Andersopvoeden vandaan?

Ieder mens krijgt zijn verleden als een omgekeerde emmer over zich heen. Pas later blijkt wat erin zat.
Maar ons leven lang druipt het langs ons heen, hoe vaak we ook van kleren of kostuum wisselen.

Wilt u die emmer legen en anders naar uw verleden kijken dan kan dat bij praktijk Andersopvoeden. Door maatwerk krijgt u inzichten in uw verleden, uw huidige gedrag en wordt uw zelfredzaamheid vergroot. Vervolgens werkt dat positief door naar de opvoeding van uw eigen kinderen en andere contacten.

Vandaar de naam: Andersopvoeden.
Nu heeft u de mogelijkheid om u zelf anders op te voeden, los van alle ballast.
Omdat ieder mens uniek is, wordt er uitsluitend aan maatwerk gedaan. Tussendoor bestaat er de mogelijkheid om via de mail, telefoon of wattsapp vragen te stellen met de therapeut. Zowel overdag, in de avonduren als in het weekend.

Deze praktijk valt onder wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, WKKGZ. Voor klachten kunt u contact opnemen met Dolly v.d.Wint. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging de NFG. https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Heeft u een vertrouwenspersoon nodig dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Friesland https://www.zorgbelang-fryslan.nl/jeugdhulp/

Sinds 1/7/21 werkt deze praktijk samen met Ingrid van Nieuwkoop, geregistreerd NVO orthopedagoog (15737)