Speltherapie

speltherapie Speltherapie

“Het is de essentiële natuur van de mens om te spelen.” – Plato,Grieks wijsgeer –

Ieder kind ontwikkelt zijn eigen spel en zijn eigen fantasie. In tegenstelling tot andere talen zijn er geen vaste regels die bepalen hoe dat spel eruit moet zien. Ieder spel heeft karakteristieke mogelijkheden en beperkingen waarmee een kind emoties en verlangens kan uiten. Met speltherapie wordt de taal van het kind gesproken.

WAT IS SPELTHERAPIE?

Speltherapie is een behandeling die speciaal gericht is op kinderen die problemen ervaren in hun ontwikkeling. Kinderen zijn anders dan volwassenen omdat ze minder gemakkelijk over hun problemen kunnen praten. Via spel of een tekening, kan een kind uiting geven aan zijn gevoelens of verlangens. Het heeft de mogelijkheid ingrijpende of traumatische gebeurtenissen te verwerken zonder er direct over te hoeven praten. Bovendien kan een kind via spel of beeldend werken, zoals tekeningen,  op een veilige manier boodschappen geven en ontvangen waar het in de realiteit niet mee durft om te gaan. In fantasiespel leert het kind omgaan met nieuwe vormen van gedrag. Spel bevordert het inleveringsvermogen, bevordert de fantasie en het creatieve denken. Tijdens spel leren kinderen hun eigen handelen beter te controleren en zichzelf beter te sturen. Daarnaast heeft spel nog veel andere functies in het leven van een kind. Via beeldend werken kan een kind uiting geven aan zijn gevoelens. Met een tekening kan de therapeut ook zien, in welke sociaal-emotionele fase een kind zich bevind.

Vergoeding vanuit de Jeugdwet mogelijk voor heel Friesland m.u.v. de Waddeneilanden.