Kwaliteit

Andersopvoeden staat voor hoge kennis, kwaliteit en maatwerk . De therapeut heeft meer dan 40 jaar kennis en ervaring met het omgaan met mensen, hun omgeving en hun gezondheid..

Anders Opvoeden is de naam van de praktijk voor (ouder)begeleiding, coaching, therapie, en EMDR van Dolly van de Wint. Door de jarenlange ervaring werkt de therapeut met zowel jong als oud. Veel kennis en ervaring op het gebied van trauma en hechting.

Als verpleegkundige staat de therapeut vermeld in het BIG register onder registratie: 99048250430.

Deze praktijk en de therapeut staan ingeschreven in het Agb register.
Als zorgverlener: 90-044588, Agb code praktijk: 90-53291

Deze praktijk is lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, lidnr. 8260

Deze praktijk is goedgekeurd door het kwaliteitsstatuut GGZ, als regiebehandelaar zie: kwaliteitsstatuut ggz 

Als Slapende Honden behandelaar level 2 staat deze praktijk geregistreerd, zie:http://www.ariannestruik.com/pdf/verwijslijst_slapende_honden_okt2018.pdf

Als EMDR therapeut staat deze therapeut geregistreerd, zie: https://www.emdr-therapeuten.nl/friesland/

Deze praktijk valt onder wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, WKKGZ. Voor klachten kunt u contact opnemen met Dolly v.d.Wint. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de NFG. https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

De koepelorganisatie is het RBCZ Registratie: 202037R.

Voor de psychosociale-, en medische basiskennis staat de therapeut vermeldt in het SHO-register onder registratie: 92610-92208.

De praktijk valt onder het tuchtrecht en geheimhoudingsplicht is gewaarborgd..

Praktijk Andersopvoeden is verplicht om zich te houden aan de meldcode en werkt met de verwijsindex.

Andersopvoeden werkt met een behandelovereenkomst waarbij voor jeugdigen onder de 12 jaar,  er een handtekening van beide gezagsdragende ouders nodig is.

Voor kinderen vanaf 12 jaar geld hetzelfde plus een handtekening van de jeugdige zelf.

Vanaf 16 jaar is er geen handtekening van ouders/verzorgers meer nodig. Een samenwerking met ouders is echter wel wenselijk.