Incredible Years/Pittige jaren

INCREDIBLE YEARS

Tijdens de ouderbegeleiding word gebruik gemaakt van o.a de methode Incredible Years en hechtingsbevorderende methodes zoals Theraplay, Hechtingsgerichte systeemtherapie en NIKA

Uit onderzoek blijkt, dat deze ouderinterventie effectief is, ongeacht de leeftijd van het kind. De interventie is vooral effectief voor gezinnen die de hulp het hardst nodig hebben.

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-de-jeugdsector/2018/Ouderinterventie-effectief-ongeacht-leeftijd-kind?utm_medium=email&utm_campaign=NieuwsbriefJeugd&utm_content=jeugdnieuws&utm_source=27%20september%202018%20nummer%2028

Deze oudertraining is bedoeld voor ouders van kinderen van 3 tot en met 8 jaar met gedragsproblemen. Incredible Years is evidence based, voor Nederland bewerkt door het Universitair Medisch Centrum Utrecht en door het NJi erkend als bewezen effectief. Incredible Years is in Nederland ook wel bekend onder de naam Pittige Jaren.
De oudertraining is gebaseerd op sociale leertheorieën die beschrijven hoe gedrag aangeleerd wordt en hoe dit veranderd kan worden. Hieraan ten grondslag ligt het idee dat mensen kunnen veranderen als gevolg van de dagelijkse interacties met elkaar. De benadering legt de nadruk op interpersoonlijke interacties. De implicatie daarvan is dat bij opvoedproblemen zowel het gedrag van het kind als dat van de ouder mag veranderen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het positiever laten verlopen van de interacties tussen ouder en kind en op het veranderen van de responses van ouders op bepaalde gedragingen van het kind. Uiteindelijk moet dit leiden tot een afname van gedragsproblemen bij kinderen en verbetering van hun sociale vaardigheden.

Onderzoek naar de effectiviteit van de interventie Incredible Years onder leiding van hoogleraar ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro en docent Maartje Raaijmakers heeft de ZonMw Parel gekregen tijdens de GGZ Kennisdag op 22 september 2015. De interventie Incredible Years heeft een hoog bereik onder gezinnen met een lage sociaal economische status en onder migranten.

Vergoeding vanuit de Jeugdwet mogelijk voor heel Friesland m.u.v. de Waddeneilanden.
Omdat deze praktijk uitsluitend maatwerk lever, kan de behandeling ook bij u thuis worden gegeven.

Voor volledige vergoeding van de ouderbegeleiding heeft u een verwijzing van uw (huis)arts, gebiedsteam of gezinsvoogd nodig.